Up to Us

Burgerschap

Het woord burgerschap heeft te maken met actieve deelname aan de maatschappij en de kennis, vaardigheden en attitudes die daarbij komen kijken of nodig zijn. Burgerschapsvorming is een belangrijk onderdeel om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op het ‘echte leven’, waarmee ze vooral vanaf hun middelbare schooltijd mee te maken gaan krijgen. Het belang van burgerschap is al goed zichtbaar in ons onderwijssysteem. Op de middelbare school en op het mbo zijn maatschappijleer of burgerschap als vakken onderdeel van het vaste curriculum. 

Om burgerschap in de praktijk vorm te geven is het belangrijk om jongeren het nodige vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven om dit ook daadwerkelijk te doen. We moeten ze de kans en ruimte geven om zich hierin te ontwikkelen, vaardigheden zich eigen te maken en affiniteit mee te krijgen. Als we dit niet doen en ze blijven benaderen vanuit een ‘moeder Teresa-complex’ (zie online reis ‘Peer support’) onderdrukken we eigenlijk deze ontwikkeling. Ook als het gaat om succesvolle jongerenparticipatie benadrukt de NJR met hun 10 bouwstenen het belang van eigen verantwoordelijkheid. 

Wil je meer weten over burgerschapsonderwijs of inspiratie opdoen? Op deze site wordt kennis en ervaring erover gedeeld. Ook kun je hier terecht voor activiteiten en hulpmiddelen: https://burgerschapmbo.nl/ 

Ben je ook nieuwsgierig naar de 10 bouwstenen van jongerenparticipatie waar we het kort over hadden? Lees dan hier verder: https://www.njr.nl/nl/verhalen/bouwstenen/