Up to Us

Exploratieve leerervaringen: De rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van leerlingen

De brochure ‘Exploratieve leerervaringen’ onderscheidt twee perspectieven op identiteitsontwikkeling: een sociocultureel perspectief en een ontwikkelingspsychologisch perspectief. De socioculturele benadering stelt dat identiteit wordt ontwikkeld door interacties en relaties tussen mensen, oftewel, de sociale en culturele omgeving is vooral van belang. In die omgevingen zijn bepaalde ‘identiteitsposities’ of sociale rollen beschikbaar. Tegenwoordig zijn we bijvoorbeeld bekend met leerlingen met een ‘rugzakje’ terwijl dat vroeger niet bestond. Hoe we die identiteitsposities of sociale rollen waarderen (positief of negatief) verschilt dus ook.

Kortom; je omgeving is mede-bepalend voor hoe jij jezelf en anderen ziet. Juist hier kunnen labels, diagnoses en kwetsbaarheden hun stigmatiserende rol uitoefenen. De brochure biedt tevens ook handvatten aan scholen en  leraren om op een zo positief mogelijk wijze bij te kunnen dragen aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen. 

Via exploratieve leerervaringen kunnen scholen en leraren bijdragen aan een klimaat waarin leerlingen op leerzame en constructieve wijze hun eigen identiteit kunnen ontdekken en ontwikkelen. In de brochure staan voorbeelden hoe exploratie in de breedte en diepte kan worden toegepast in het onderwijs, evenals reflectieve exploratie, betekenisvol leren en een pedagogisch klimaat in de klas. Meer weten over deze begrippen en benieuwd naar welke handvatten jij kunt meenemen in je werk met jongeren? Lees de volledige brochure dan hier: https://www.leraar24.nl/app/uploads/Exploratieveleerervaringen.pdf