Up to Us

Herstelondersteuning GGZ

Herstel is in de GGZ een relatief nieuw begrip dat verwijst naar meer dan genezing van ziekte alleen. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in herstelondersteuning. Hierbij gaat het niet enkel om medische genezing, maar evengoed om het zoeken naar nieuwe zin en betekenis en naar andere manieren van om tot jezelf, anderen en de wereld te verhouden. 

Bij herstelondersteuning kan gebruik gemaakt worden van het Wellness Recovery Action Plan (WRAP). Deze methode is geen vervanging voor hulpverlening of medicatie, maar een instrument voor zelfonderzoek, een toevoeging aan alles wat je al weet over jezelf, wat werkt en wat je goed doet. De vijf sleutelbegrippen van het herstelprogramma van WRAP zijn: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Doordat deze erkende interventie zich in het herstel richt op het positieve en de eigen regie, sluit het mooi aan bij onze nadruk op amplitie. Wil je meer lezen over het thema herstelondersteuning? Kijk dan op deze site, waarop je ook informatie vindt over onder andere methodieken, onderzoeken en projecten omtrent herstelondersteuning:  https://www.kenniscentrumphrenos.nl/kennisthemas/herstel-herstelondersteuning/