Up to Us

Reboundvoorzieningen

Reboundvoorzieningen zijn “klasjes” voor jongeren die (vaak door gedragsproblemen) niet mee kunnen doen in het reguliere onderwijs. Tijdens een rebound periode kunnen ze dan even op adem komen, noodzakelijke randvoorwaarden in hun leven op orde krijgen en onderzoeken hoe en waar ze wel passen binnen het onderwijs. Ook hier kun je de termen ‘springplank en vangnet’ indirect terugvinden. Enerzijds fungeert de reboundvoorziening als vangnet in het tijdelijk ‘opvangen’ van de leerlingen die niet meer op reguliere wijze op school kunnen functioneren. Anderzijds is het ook een springplank omdat het de leerlingen even de rust en ruimte geeft om hun verwachtingen vorm te geven of bij te stellen, zodat ze in die zin weer sterker kunnen terugkeren naar het reguliere onderwijs. 

Meer lezen over reboundvoorzieningen? Op deze site vind je er meer informatie over en hoe het openbaar onderwijs in Groningen het toepast: http://openbaaronderwijsgroningen.nl/kwaliteit/rebound.html